Τρόποι Πληρωμής

Back To Top: 
Enabled
USD
E-Wallet
Ελάχιστο: 15.00
Μέγιστο: 100,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Ελάχιστο: 15.00
Μέγιστο: 100,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Ελάχιστο: 15.00
Μέγιστο: 100,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Ελάχιστο: 13.09
Μέγιστο: 1,308.95
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Ελάχιστο: 15.00
Μέγιστο: 50,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Ελάχιστο: 15.00
Μέγιστο: 1,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
Prepaid Card
Ελάχιστο: 15.00
Μέγιστο: 1,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση


EUR
E-Wallet
Ελάχιστο: 10.00
Μέγιστο: 75,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Ελάχιστο: 10.00
Μέγιστο: 1,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Ελάχιστο: 10.00
Μέγιστο: 75,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Ελάχιστο: 10.00
Μέγιστο: 1,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Ελάχιστο: 10.00
Μέγιστο: 39,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Prepaid Card
Ελάχιστο: 10.00
Μέγιστο: 1,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση


GBP
E-Wallet
Ελάχιστο: 10.00
Μέγιστο: 60,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Ελάχιστο: 8.29
Μέγιστο: 829.07
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Ελάχιστο: 10.00
Μέγιστο: 60,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Ελάχιστο: 8.29
Μέγιστο: 829.07
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Ελάχιστο: 10.00
Μέγιστο: 31,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
σχύει για τις τράπεζες : Όλες οι μεγάλες και διεθνείς τράπεζες
Prepaid Card
Ελάχιστο: 10.00
Μέγιστο: 1,000.00
Χρόνος Επεξεργασίας: Άμεση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
  1. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό με Αληθινά Χρήματα όπου μπορείτε να επιλέξετε το νόμισμα που προτιμάτε.
  2. Κάντε είσοδο στο λογαριασμό σας και πατήστε στο κουμπί Τράπεζα για να πραγματοποιήσετε την κατάθεση σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Σας ενημερώνουμε ότι αν οποιεσδήποτε καταθέσεις/αναλήψεις διεξαχθούν μέσω πιστωτικής κάρτας ή λογαριασμούς e-wallet, αυτοί οι λογαριασμοί πρέπει να έχουν τις ίδιες προσωπικές λεπτομέρειες που παρέχονται και στον λογαριασμό εγγραφής στη Dafabet. Δεν επιτρέπονται συναλλαγές μέσω τρίτων.
  • Μπορείτε να ενημερώνεστε για την κατάσταση των αιτήσεων κατάθεσης και ανάληψης πατώντας το κουμπί Τράπεζα και επιλέγοντας το Ιστορικό Συναλλαγών από τον τομέα Ταμείο.
  1. Οι χρόνοι επεξεργασίας αναλήψεων ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής.
  2. Κάντε είσοδο στο λογαριασμό σας και πατήστε το κουμπί Τράπεζα για να κάνετε την ανάληψή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • WΟι αιτήσεις ανάληψης θεωρούνται ότι ''εκρεμμούν'' μέχρι η Dafabet να αρχίσει την επεξεργασία τους.
  • Σας ενημερώνουμε ότι αν οποιεσδήποτε καταθέσεις/αναλήψεις διεξαχθούν μέσω πιστωτικής κάρτας ή λογαριασμούς e-wallet, αυτοί οι λογαριασμοί πρέπει να έχουν τις ίδιες προσωπικές λεπτομέρειες που παρέχονται και στον λογαριασμό εγγραφής στη Dafabet. Δεν επιτρέπονται συναλλαγές μέσω τρίτων.
  • Μπορείτε να ενημερώνεστε για την κατάσταση των αιτήσεων κατάθεσης και ανάληψης πατώντας το κουμπί Τράπεζα και επιλέγοντας το Ιστορικό Συναλλαγών από τον τομέα Ταμείο.