หมดเวลาการเชื่อมต่อเนื่องจากไม่มีการใช้งาน

จับฉลากรายเดือน

ผู้ได้รับรางวัล แคชแบคคลับและสล็อตคลับ

อันดับที่ ยูสเซอร์เนม ชื่อ เลขที่ตั๋ว รางวัล
1 BB******02 Mr. CHEN DF170610700 CNY6,888
2 HA*****EL Mr. YU DF170610191 CNY5,188

ผู้ชนะจากแคชแบคคลับ

ยูสเซอร์เนม ชื่อ เลขที่ตั๋ว รางวัล
DA******12 Mr. WANG DF170612152 CNY3,188