Lượt truy cập của bạn đã hết hạn.

Xổ Số VIP tháng 06/2017

Người chiến thắng tại CLB Cashback và CLB Slots

GIẢI TÊN ĐĂNG NHẬP TÊN PHIẾU CƯỢC GIẢI THƯỞNG
1 BB******02 Thành viên CHEN DF170610700 CNY6,888
2 HA*****EL Thành viên YU DF170610191 CNY5,188

Người chiến thắng CLB Cash Back

TÊN ĐĂNG NHẬP TÊN PHIẾU CƯỢC GIẢI THƯỞNG
DA******12 Thành viên WANG DF170612152 CNY3,188